Tjänsten är stängd och ersatt med http://skyddadnatur.naturvardsverket.se